Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Test version

Atlasinventering

Inställningar för kartan

Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska

[[AtlasSurvey_AtlasSurveyViewModel_AtlasSurveyMapMode_FieldInstruction]]
[[AtlasSurvey_AtlasSurveyViewModel_AtlasStatuses_FieldInstruction]]

Atlasinventering - för person ej behörig att administrera

Om inte ett projekt för atlasinventering är valt så välj ett projekt under Atlasinventering.

Inställningar för kartan
Välj art/taxon: Om du inte skriver något så kommer alla arter att väljas enligt projektet. Du kan välja en art eller en artgrupp.

Kartan visar: Här finns två visningsalternativ: Visa fördelningen av antal arter/ruta och visa aktuellt bokningsläge.

Atlasstatus: Visar fördelningen av antal arter/ruta enligt status.

Tryck på knappen 'Visa' för att uppdatera kartan enligt gjorda inställningar.

När man klickar på en ruta så väljs rutan och ett fönster visas i högra delen. I detta fönster finns två flikar:
Artlista: Visar bedömda arter. När man klickar på en art så öppnas ett nytt fönster och fynden visas i 'Minimerad lista'
Saknade arter: Visar bara arter som bedömts i rutorna bredvid men som saknas i vald ruta.


Atlasinventering - för person behörig att administrera

Om inte ett projekt för atlasinventering är valt så välj ett projekt under Atlasinventering.

Inställningar för kartan
Välj art/taxon: Om du inte skriver i något så kommer alla arter att väljas enligt projektet. Du kan välja en art eller en artgrupp.

Kartan visar: Här finns två/tre visningsalternativ: Visa fördelningen av antal arter/ruta, visa aktuellt bokningsläge och visa mina rutor (om du har bokad ruta).

Atlasstatus: Visar fördelningen av antal arter/ruta enligt status.

Tryck på knappen 'Visa' för att uppdatera kartan enligt gjorda inställningar.

När man klickar på en ruta så väljs rutan och ett administrationsfönster visas i högra delen. I detta fönster finns fyra flikar:

Artlista: har en lista med tre val:
Visa bara bedömda arter
Visa alla arter - som är rapporterade i rutan
Visa ej bedömda arter - se arter som återstår

Klicka på en art så öppnas ett fönster i vänstra delen över kartan som visar alla fynd som gjorts i rutan av arten under projektets tidsperiod.

I utgångsläget visas alla fynd med häckningskriterier (fåglar) alternativt sorterade i tidsföljd (kärlväxter). För fåglar kan man byta fynd genom att filtrera fram alla fynd med åldrarna ägg, pulli eller 1K eller alla fynd gjorde under vissa månader. För kärlväxter kan man sortera fynden för högsta noggrannhet, bara fynd med bilder eller bara fynd med belägg.

Välj det fynd som bäst representerar artens status i rutan genom att klicka på det och välj vilken atlasstatus arten ska ha i rutan. För fåglar gäller att man kan välja en annan status än vad fyndet har, för kärlväxter gäller att man väljer artens status. Det finns även en möjlighet att ange antalet par (fåglar) alternativt antalet lokaler (kärlväxter) i rutan samt ange hur god bedömningen av antal är.

Saknade arter: Visar bara arter som bedömts i rutorna bredvid men som saknas i aktuell ruta

Ändringsrapport: Visar de bedömda arter där originialobservationen är ändrad, borttagen eller underkänd.

Rutansvarig: Här kan man byta ut eller lägga till en rutansvarig om det saknas.
 atlasrutor - Antal rutor med data 
Visa kartskikt
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Lantmäteriet
Lantmäteriet Nedtonad
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Atlas
Artportalen 2.14.2 uppdaterades senast:den 27 maj 2020 15:08(ARTAP-ST)