Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Test version


På den här sidan syns rapporteringsstatistik av observationer gjorda i anslutning till Biologiska mångfaldens dag (15-29 maj). Målet är att få in rapporter av så många olika arter och rapportörer som möjligt under den här perioden och på så sätt öka intresset för naturen.

Ordna din egen bioblitz och utmana andra
Dra ihop en förening, kompisarna eller kollegorna och gå ut och observera alla arter ni kan och rapportera dem i Artportalen i er egen bioblitz. Läs mer om bioblitzar och hur man skapar sin egen bioblitz i Artportalen

Om Biologiska mångfaldens dag
FN utsåg 2000 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Under 2017 påbörjades initiativet att lyfta den i Sverige. Officiell webbplats för Biologiska mångfaldens dag.

Aktuell rapportering 2020

0Fynd 0Arter 0Rödlistade arter 0Rapportörer 0Observatörer 0Bioblitzar
Bioblitzar
Bioblitzar Observatörer Fynd Rödlistade Arter
Statistik för tidigare år
År Arter Rödlistade arter Rapportörer
Landskapsligan
Antal arter per landskap
Artportalen 2.14.2 uppdaterades senast:den 27 maj 2020 15:08(ARTAP-ST)